فرم سفارش قالب

نام شما:

آدرس وبلاگ / سایت :

ایمیل شما:

موضوع و زمینه‌ی فعالیت وبلاگ خود را از لیست زیر انتخاب نمایید؟

لطفا درباره‌ ی موضوع و زمینه‌ی فعالیت وبلاگتان توضیح مختصری بنوسید:

سیستمی که در آن وبلاگ نویسی می نمایید از لیست زیر انتخاب کنید:

چیدمانی را که دوست دارید از لیست زیر انتخاب نمایید:

ترکیب رنگهایی را که دوست دارید در طراحی استفاده شود (مثلا: قرمز+آبی+..)

نوع طراحی بنابر تعرفه ها:
(هزنیه را باید با توجه به امکاناتی که از نظر گرافیک و کدنویسی در نظر دارید انتخاب نمایید. برای کارهای سبک بودجه های پایین و برای کارهای سنگین و زمان بر بودجه بیشتری باید اختصاص دهید.)

اگر دوست داشته باشید عکس و تصویر خاصی در طراحی قالب شما استفاده شود می‌توانید از طریق زیر آنها را از کامپیوتر خود انتخاب کرده و به همراه این فرم ارسال نمایید:
(حداکثر حجم هر کدام از عکس ها 2 مگابایت)